OM OSS

Kristianstad Pantbank startade sin verksamhet på Sommarlust 2003 med en lika enkel som uråldrig idé: Att låna ut pengar med värdesaker som säkerhet. 2012 flyttade vi till nya lokaler på Östra storgatan 6, på norr i Kristianstad. Idag är vi sydöstra Sveriges största pantbank. 

Kristianstad Pantbank bedriv som ett aktiebolag. Pantbanksverksamhet är i Sverige strikt reglerat precis som vanlig bankverksamhet. Företaget verkar under pantbankslagen och tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Skåne.

Medlem i Svenska Pantbanksföreningen

År 1950 bildades en riksförening som fick namnet Sveriges Varubelånares Riksförbund, och som senare namnändrades till Svenska Pantbanksföreningen. Syftet med föreningen är att verka för en sund utveckling av branschen.